Mae'r rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan wedi'i hanelu at fyfyrwyr hŷn (18+ oed fel arfer) sydd am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl cael saib neu sydd am ennill cymwysterau er mwyn newid gyrfa.

If you would like to apply for one of the following courses, you must first attend an information session (you will not be able to apply online).

Access to Nursing and Health Professions
Access to Counselling skills and Psychology
Access to Health Science
Access to Social Welfare/Social Work
Access to Humanities

To book into one of the sessions please contact Leanne Dalling on 01792 284182 or Leanne.dalling@gcs.ac.uk

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access