Mynediad i Addysg Uwch

 

Mae rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan yn cael ei chydnabod gan prifysgolion a sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn addas i’r rhai sy’n 19 oed a hŷn a byddan nhw’n eich paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch. Maen nhw’n ddelfrydol i’r rhai sydd am ddychwelyd i addysg ar ôl cael seibiant neu sy’n chwilio am gymwysterau i newid gyrfa.

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access