Mae’r rhaglen Cymru-gyfan Mynediad i Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr hŷn (fel arfer 18+ oed) sydd am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl cael seibiant neu’n chwilio am gymwysterau i newid gyrfa.

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access