Access to Higher Education

The All Wales Access to Higher Education programme is recognised by all universities and higher education institutions in Wales and England.

Our Access to Higher Education courses are suitable for those aged 18 and over and will prepare you for entry into higher education. Ideal for those who wish to return to education after a break or are looking for qualifications for a change of career.

Mynediad i Addysg Uwch

Mae rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan yn cael ei chydnabod gan bob prifysgol a sefydliad addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn addas i’r rhai sy’n 18 oed a hŷn a byddan nhw’n eich paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch. Maen nhw’n ddelfrydol i’r rhai sydd am ddychwelyd i addysg ar ôl cael seibiant neu sy’n chwilio am gymwysterau i newid gyrfa.

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access