Mae'r rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan wedi'i hanelu at fyfyrwyr hŷn (18+ oed fel arfer) sydd am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl cael saib neu sydd am ennill cymwysterau er mwyn newid gyrfa.

O'r 270 o fyfyrwyr a gwblhaodd y rhaglen yn llwyddiannus y llynedd, cafodd 231 ohonynt le yn y brifysgol - roedd y rhain yn cynnwys bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, seicotherapi a bydwreigiaeth yng Ngholeg y Brenin, Llundain, seicoleg glinigol ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain, nyrsio pediatrig ym Mhrifysgol Bryste, busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain, Saesneg ym Mhrifysgol Caerfaddon, hanes ym Mhrifysgol Portsmouth a busnes ym Mhrifysgol Munich.

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access