Mae’r rhaglen Cymru-gyfan Mynediad i Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr hŷn (fel arfer 18+ oed) sydd am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl cael seibiant neu’n chwilio am gymwysterau i newid gyrfa.

Os hoffech wneud cais am un o’r cyrsiau canlynol, rhaid i chi ddod i sesiwn wybodaeth yn gyntaf (ni allwch wneud cais ar-lein).

Mynediad i Nyrsio a’r Proffesiynau Iechyd
Mynediad i Sgiliau Cwnsela a Seicoleg
Mynediad i Wyddor Iechyd
Mynediad i Les Cymdeithasol/Gwaith Cymdeithasol
Mynediad i’r Dyniaethau

I gadw lle ar un o’r sesiynau cysylltwch â Leanne Dalling ar 01792 284282 neu Leanne.dalling@gcs.ac.uk

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access