Skip to main content

Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai Lefel 3 - Diploma Available in Welsh

Amser-llawn
Lefel 3
BTEC Diploma
Tycoch, Gorseinon
Dwy flynedd
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch), 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus megis yr heddlu, y gwasanaeth tân neu’r lluoedd arfog. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Dinasyddiaeth ac amrywiaeth
  • Ymddygiad a disgyblaeth#
  • Paratoi corfforol, iechyd a lles
  • Gwaith tîm, arweinyddiaeth a chyfathrebu
  • Llywodraeth a’r gwasanaethau amddiffynnol
  • Sgiliau ymgyrch
  • Cyflwyniad i droseddeg.

Gwybodaeth allweddol

Pum gradd C ac uwch ar lefel TGAU neu Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Gwasanaethau Cyhoeddus (proffil Teilyngdod)

O leiaf radd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Yn aml mae siaradwyr gradd ac ymweliadau addysgol yn rhan o’r cwrs. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i fynd i ddigwyddiadau megis cyrsiau gweithgareddau awyr agored ac adeiladu tîm.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr â’r cwrs hwn.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Mae’r myfyrwyr sy’n cael llwyddiant ar y cwrs Diploma Estynedig yn gallu symud ymlaen i addysg uwch i astudio cwrs HND neu gwrs gradd mewn amrywiaeth o bynciau. Neu, gall myfyrwyr wneud cais i ymuno â sefydliad gwasanaeth cyhoeddus ar ôl cwblhau’r cwrs.

Efallai y bydd costau os bydd gwibdeithiau’n cael eu trefnu.