Skip to main content

Echwaraeon Lefel 3 - Diploma Estynedig

Amser-llawn
Lefel 3
BTEC Extended Diploma
Tycoch
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion Echwaraeon trwy amrywiaeth o brosiectau gwahanol. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am greu portffolio o waith i arddangos eu sgiliau ar draws gwahanol unedau. Bydd yr unedau’n cynnwys Dylunio Gemau, Digwyddiadau Echwaraeon, Darllediadau Byw wedi’u Ffrydio, Cyfryngau Cymdeithasol, Brandio, Hyfforddi Echwaraeon a rhagor. Mae’r unedau hyn yn rhoi modd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a hyrwyddo eu hunain yn y diwydiant Echwaraeon. Byddan nhw’n gallu defnyddio’r gwaith y maen nhw wedi’i greu i hyrwyddo eu sgiliau i ddarpar gyflogwyr. 

Amcanion y Cwrs: 

  • Ennill dealltwriaeth eang o Echwaraeon a gallu astudio rhai meysydd yn fanylach 
  • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o Echwaraeon 
  • Dysgu sut i sefydlu, dylunio a brandio timau, logos, nwyddau ac ati 
  • Datblygu a chreu mannau cyfryngau cymdeithasol fel eich sianeli YouTube a Twitch eich hunain 
  • Cael cyfle i gymhwyso dysgu mewn ffordd ymarferol a realistig 
  • Dilyn rhaglen astudio sy’n galluogi dilyniant i addysg uwch a chyflogaeth ym meysydd TGCh, busnes a marchnata 
  • Magu hyder trwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol 
  • Cymryd rhan mewn digwyddiadau Echwaraeon fel British Esports, Insomnia ac ati. 

Deilliannau'r Cwrs:

  • Bydd gan fyfyrwyr wybodaeth o amrywiaeth o agweddau yn y diwydiant Echwaraeon 
  • Bydd myfyrwyr yn gallu dewis o blith amrywiaeth o yrfaoedd gan gynnwys hyfforddi, darlledu, y cyfryngau cymdeithasol, marchnata a rheoli digwyddiadau. 

Gwybodaeth allweddol

Asesu: 

Gwaith cwrs.  

Meini Prawf Graddio: 

Pasio, Teilyngdod neu Ragoriaeth. 

Digwyddiadau, Darllediadau Byw wedi’u Ffrydio a rhagor.