Skip to main content

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Oedolion, Plant a Phobl Ifanc - Lefel 2 Available in Welsh

Amser-llawn
Lefel 2
BTEC Diploma
Tycoch, Gorseinon
Un flwyddyn
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch), 01792 890700 (Gorseinon)

Arolwg

Cwrs blwyddyn sy’n cyflwyno’r egwyddorion, y gwerthoedd a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.  

Bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol trwy sesiynau wedi’u haddysgu a lleoliad gwaith.

Gwybodaeth allweddol

Dwy radd C ar lefel TGAU a phortffolio o raddau D-E. 

Dros bedwar diwrnod yr wythnos 9:00 – 16:30 

Asesu: 

Asesiadau dan reolaeth ac arholiad amlddewis 

Meini Prawf Graddio: 

Pasio/Methu 

Yn aros yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Egwyddorion a Chyd-destunau neu gyflogaeth/prentisiaethau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.  

 
Bydd angen i fyfyrwyr gwblhau cais y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd (DBS) ar ddechrau’r cwrs. Mae’n costio tua £40.