Skip to main content

Peirianneg Fecanyddol Ymarferol (Perfformio Gweithrediadau Peirianneg) Lefel 2

Amser-llawn, Prentisiaeth
Lefel 2
EAL
Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • Weldio
 • Ffabrigo
 • Turnio
 • Melino
 • Drilio
 • Niwmateg
 • Lluniadu peirianneg
 • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • ​​​​​​Profi ac arolygu
 • Profion anninistriol.

Mae’n cynnwys amrywiaeth o unedau ymarferol sy’n rhoi cyfle i chi ganfod pa feysydd peirianneg sy’n gweddu orau i chi.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel opsiwn amser-llawn ac fel prentisiaeth.

Gwybodaeth allweddol

Pedair gradd D ar lefel TGAU a gradd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg.

Prentisiaeth

Rhaid i brentisiaid sicrhau eu cyflogaeth amser llawn eu hunain mewn sector perthnasol cyn gwneud cais am y cwrs.

Rhaid i ddysgwyr ddod am gyfweliad.

Mae’r cwrs hwn fwy neu lai yn gyfwerth â phedwar cymhwyster TGAU. Mae iddo amrywiaeth eang o unedau ac felly mae myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. Mae strwythur y cymhwyster yn ceisio rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau.

Rhaglen amser llawn Lefel 3 neu’r llwybr prentisiaeth Peirianneg ac efallai HNC/HND. 

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

 • Esgidiau diogelwch
 • Oferôls gwrthfflam
 • Cyfrifiannell wyddonol
 • Pennau
 • Pensiliau
 • Pren mesur
 • Rwber
 • Pad ysgrifennu (papur llinellog a graff).