Skip to main content

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch: Chwaraeon Moduro Lefel 3 - Diploma

Amser-llawn
Lefel 3
BTEC Subsidiary Diploma / Diploma
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Bwriedir ein cwrs Peirianneg Chwaraeon Moduro Uwch Lefel 3 i’r rhai sydd â diddordeb brwd mewn chwaraeon moduro a pheirianneg sydd am ddilyn gyrfa ym myd bywiog chwaraeon moduro.

Mae’r rhaglen gymhwysfawr hon, ar y cyd ag Adran Peirianneg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad ymarferol er mwyn ffynnu yn y diwydiant chwaraeon moduro hynod gystadleuol. 

 • Modiwlau  
 • Trawsyriant 
 • Lluniadau peirianneg 
 • Gwyddor cerbydau a mathemateg 
 • Chwistrelliad petrol 
 • Offer trydanol 
 • Llywio 
 • Hongiad 
 • Brecio 
 • Iechyd a diogelwch.

Gwybodaeth allweddol

 • Gradd C mewn cymwysterau TGAU priodol gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith a Gwyddoniaeth 
 • Byddwn yn ystyried dilyniant o gyrsiau modurol lefel ganolradd ochr yn ochr â chymwysterau TGAU neu gymwysterau cyfwerth Sgiliau Hanfodol Cymru. 

Addysgir gwybodaeth a sgiliau trwy sesiynau yn yr ystafell ddosbarth lle cewch eich annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr a hefyd mewn gweithdai modurol a chwaraeon moduro realistig trwy ddefnyddio arddangosiadau ymarferol a thasgau gweithio realistig. 

Asesir dysgwyr trwy ddefnyddio datblygiad aseiniadau yn bennaf, ac ategir hyn yn aml gan weithgareddau ymarferol wedi’u cofnodi a wneir yn y ddau weithdy y manylir arnynt uchod. 

Trwy ddefnyddio’r pwyntiau UCAS cysylltiedig, prif nod y cwrs yw helpu dysgwyr i symud ymlaen i raglenni Addysg Uwch cysylltiedig mewn prifysgolion. Mae enghreifftiau’n cynnwys:   

 • Peirianneg Cerbydau Modur (BEng, HND) 
 • Peirianneg Chwaraeon Moduro (BEng, HND) 
 • Peirianneg Beiciau Modur (BEng).

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

 • Cyfarpar diogelu personol sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch
 • Prydeinig Nwyddau swyddfa amrywiol
 • Trwydded pecyn dysgu electronig Electude.