Skip to main content

Technoleg Gwybodaeth Lefel 1 - Diploma

Amser-llawn
Lefel 1
BTEC Diploma
Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gyflwyniad i’r rolau sy’n bodoli yn y diwydiant TG. 

Amcanion y Cwrs: 

  • Ennill dealltwriaeth eang o TG a gallu astudio rhai meysydd yn fanylach 
  • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o TG 
  • Dysgu sut i greu gwefannau, ysgrifennu rhaglenni ac adeiladu cyfrifiaduron ar lefel ragarweiniol 
  • Datblygu a chreu gemau cyfrifiadurol ynghyd â golygu eich fideo eich hun 
  • Dilyn rhaglen astudio sy’n galluogi dilyniant i’r cwrs Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol
  • Magu hyder trwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol. 

Deilliannau'r Cwrs:

Gwybodaeth allweddol

  • Pedair gradd E ar lefel TGAU  
  • Neu gyrsiau perthnasol eraill ar Lefel 1
  • Chyfweliad.

Pedair gradd E ar lefel TGAU  

Neu gyrsiau perthnasol eraill ar Lefel 1. 

Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus symud ymlaen i’r cwrs Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol.

 

Explore in VR