Skip to main content

Technoleg Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 - Prentisiaeth

Prentisiaeth
Lefel 2
EAL
Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Nod y cwrs prentisiaeth Lefel 2 yw rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr mewn egwyddorion a sgiliau ymarferol peirianneg. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol mewn meysydd megis peirianneg fecanyddol, perianneg drydanol a phrosesau gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth allweddol

 • Pedair gradd D neu uwch ar lefel TGAU, a gradd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg
 • Rhaid i brentisiaid sicrhau eu cyflogaeth amser llawn eu hunain mewn sector perthnasol cyn gwneud cais am y cwrs
 • Rhaid i ddysgwyr ddod am gyfweliad.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ymarferol yn y meysydd canlynol:

 • Weldio
 • Ffabrigo
 • Gwaith turn a thurnio
 • Melino
 • Drilio
 • Niwmateg
 • Peirianneg lluniadu
 • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • Profi ac arolygu
 • Profion anninistriol.

Mae’n cynnwys amrywiaeth o unedau ymarferol gan roi cyfle i chi ddarganfod y meysydd peirianneg sy’n gweddu orau i chi.

Dilyniant i’r rhaglen amser llawn Lefel 3 neu’r llwybr prentisiaeth Peirianneg ac efallai HNC/HND.

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol ar gyfer cwblhau’r cwrs:

 • Esgidiau diogelwch (blaen dur)
 • Oferôls gwrthfflam
 • Cyfrifiannell wyddonol
 • Pennau ysgrifennu
 • Pensil
 • Pren mesur
 • Rwber
 • Pad ysgrifennu.