Skip to main content

Colur Cosmetig Lefel 2 - Tystysgrif Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel 2
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
34 weeks
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Mae VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Colur Cosmetig yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel ymgynghorydd colur iau. Mae unedau’r cymhwyster yn cwmpasu’r holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar gyfer y rôl hon.  

Trwy gydol y flwyddyn byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol ac yn gweithio mewn amgylchedd salon masnachol. O fewn y cymhwyster byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid a chyfathrebu â nhw. 

  • Darparu triniaethau’r aeliau a blew amrant 
  • Rhoi colur ymlaen 
  • Dysgu sut i roi colur ymlaen 
  • Gofal cleientiaid a chyfathrebu â nhw mewn diwydiannau cysylltiedig â harddwch 
  • Dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon 
  • Anatomeg a ffisioleg. 

Wefan VTCT

 

Gwybodaeth allweddol

Cymhwyster Lefel 1 mewn therapi harddwch NEU gyfweliad llwyddiannus

ESOL Lefel 1

Asesiadau ymarferol parhaus, arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig. 
Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol.  

Mae cyfleoedd gyrfa fel ymgynghorydd colur iau yn cynnwys gweithio ym myd adwerthu mewn siop adrannol, gweithio’n annibynnol, hunangyflogedig, symudol neu weithio mewn lleoliadau cartref. 

Bydd rhaid i ddysgwyr brynu cit a gwisg fel rhan o’u cwrs.   

Byddwn ni’n cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad. 

Off