Skip to main content

Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol - CDP

Rhan-amser
Lefel 2
Llys Jiwbilî
Un wythnos

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ac asesiad llawn ym meysydd cydosod, paratoi a gwasanaethu a chynnal a chadw parhaus.

Beth yw cynnwys y cwrs?

  • Iechyd a diogelwch yn y gweithdy
  • Pensetiau, gerau, breciau camog, hybiau a berynnau
  • Cyflwyniad i freciau disg a gwaedu hydrolig
  • Gerau hybiau mewnol
  • Cywiro olwynion ac adnewyddu sbôcs
  • Adeiladu olwynion

05/10/22

Gwybodaeth allweddol

Bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel 1. Rydyn ni’n cynnig cwrs cyfunol Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel 1 a 2 (dros bythefnos).

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn ein cyfleuster arbenigol newydd. Mae’r cwrs yn para un wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd yr asesu’n digwydd yn nes ymlaen ar ddyddiad arall (gan gwmni allanol o’r enw Activate Cycle Academy) i Cytech Lefel 2. Bydd yr aseswr yn ymweld â’n cyfleuster hyfforddiant i gynnal yr asesiad. Byddwn ni’n rhoi’r dyddiad hwn yn ystod yr hyfforddiant.

Rydyn ni hefyd yn addysgu cyrsiau cynnal a chadw e-feiciau.

Byddwn ni’n darparu beic ac offer yn ystod y cwrs. Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys ewch i Cyfrifon Dysgu Personol 

Professional Bicycle Maintenance Level two
Cod y cwrs: ZA247 SJP31
15/07/2024
Llys Jiwbilî
1 week
Mon-Fri
8:30 - 5pm
£0
2
Professional Bicycle Maintenance two
Cod y cwrs: ZA247 SJ8
25/11/2024
Llys Jiwbilî
1 week
Mon
9:30 - 4pm
£0
Lefel 2