Skip to main content

Dechrau Arni mewn Electroneg

Rhan-amser
Lefel 2
Tycoch
10 wythnos
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Nod y cwrs yw rhoi mynediad i chi i’r Diwydiant Electroneg. Bydd y cwrs yn datblygu’r sgiliau canlynol:

 • Sodro
 • Meddalwedd electroneg Autodesk Fusion  
 • Adeiladu cylched
 • Chwilio am namau.

Amcanion:

 • Deall egwyddorion systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Datblygu sgiliau datrys problemau a sgiliau meddwl beirniadol ar systemau electronig
 • Dylunio a gosod prosiectau electronig.

Canlyniadau:

 • Bydd myfyrwyr yn gallu egluro cysyniadau sylfaenol systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Bydd myfyrwyr yn gallu dylunio systemau electronig sylfaenol  
 • Bydd myfyrwyr yn gallu adeiladu systemau electronig.

Gwybodaeth allweddol

Dim gofynion mynediad ffurfiol. Amodol ar gyfweliad. 

Bydd myfyrwyr yn adeiladu portffolio o dystiolaeth y gellid ei ddefnyddio i symud ymlaen i raglen amser llawn neu ran-amser.

Asesu:

 • Asesiadau ymarferol drwy gydol y cwrs

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i raglenni electroneg EAL Lefel 2/3.  

Mae’r sector electroneg yn anhygoel o amrywiol:

 • Roboteg
 • Electroneg ddiwydiannol
 • Technegydd cyfrifiadurol
 • Technegydd clywedol
 • Electroneg feddygol
 • Technoleg cyfathrebu symudol
 • Technegydd deintyddol (Systemau electronig)
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau brown.

Gall y cwrs arwain at yrfa lewyrchus yn y diwydiant electroneg.

Off