Skip to main content

Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid (WorldHost) Lefel 2 - Cymhwyster

Rhan-amser, GCS Training
Lefel 2
WorldHost
Llys Jiwbilî
Un diwrnod

Trosolwg

Mae’r dyfarniad hwn yn gwrs byr undydd, a fydd yn astudio egwyddorion hanfodol gwasanaeth cwsmeriaid ar gyfer y diwydiannau lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth, yn ogystal â nifer o ddiwydiannau eraill lle mae gwasanaeth cwsmeriaid yn allweddol i lwyddiant.  

Mae’n addas yn bennaf i’r rhai sy’n anelu at ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i’r cyhoedd a/neu gydweithwyr. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pob lefel cyflogaeth, a gellir ei ddefnyddio fel cwrs gloywi i’r rhai sydd eisoes â phrofiad o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel.

Gwybodaeth allweddol

Bydd dysgwyr yn mynd i weithdy undydd a addysgir gan hyfforddwr cymwysedig a chymeradwy WorldHost. Mae’r cwrs yn brofiad rhyngweithiol a difyr i staff, gan gynnwys senarios byd go iawn a chyfleoedd ar gyfer trafodaeth a gweithgareddau i rannu arferion gorau.

Mae’r cyrsiau fel arfer yn cael eu haddysgu yn yr ystafell ddosbarth, ond gellir trefnu addysgu o bell ar gyfer sesiynau grŵp pwrpasol. Mae’r hyfforddiant yn rhagweithiol, yn bleserus ac yn ddiddorol.

Asesir y dyfarniad trwy brawf amlddewis, yn seiliedig ar destunau a astudir yn ystod y dydd.

Unedau

 • Sut i greu argraff gyntaf gadarnhaol
 • Argraffiadau cyntaf
 • Elfennau gwasanaeth cwsmeriaid
 • Anghenion a disgwyliadau 
 • Grym y cyfryngau cymdeithasol
 • Pawb ar ei ennill
 • Pum ffordd i helpu i gofio enwau
 • Agwedd yw popeth 
 • Y broses gyfathrebu
 • Tair rhan i’r broses gyfathrebu
 • Gwrandawyr effeithiol 

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe gyfradd pasio lwyddiannus ar gyfer y cwrs hwn, sef 99%.

World Host - Principles of Customer Service
Cod y cwrs: YA1359 DLC5
22/07/2024
Llys Jiwbilî
1 day
Mon
9:30 - 4:30pm
£0
Lefel 2