Skip to main content

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer)

Amser-llawn
Lefel 3
CACHE
Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Bwriad y cwrs yw rhoi mynediad i chi i’r diwydiant electroneg. Bydd myfyrwyr yn dysgu am gysyniadau sylfaenol electroneg gan gynnwys Autodesk Fusion, electroneg analog, electroneg ddigidol, roboteg, cyfrifiaduron, rhwydweithio, clyweled, PLC a phrosiectau pwrpasol. Trwy brosiectau ac ymarferion, bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r systemau electronig diweddaraf a datrys problemau o safon diwydiant go iawn.

Amcanion:

 • Deall egwyddorion systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Datblygu sgiliau datrys problemau a sgiliau meddwl beirniadol ar systemau electronig
 • Dylunio a gosod systemau electronig.

Canlyniadau’r cwrs:

 • Bydd myfyrwyr yn gallu egluro cysyniadau sylfaenol systemau electronig a’u cymwysiadau
 • Bydd myfyrwyr yn gallu dylunio systemau electronig  
 • Bydd myfyrwyr yn gallu gosod systemau electronig.

Gwybodaeth allweddol

Asesu:

 • Arholiadau dewis lluosog
 • Aseiniadau ymarferol
 • Ysgrifennu adroddiadau.

Meini Prawf Graddio:

 • Arholiadau: 40%
 • Aseiniadau: 50%
 • Ysgrifennu adroddiadau: 10% 

Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs Lefel 4/5 HNC neu HND. Yn ogystal, gall dysgwyr symud ymlaen hefyd i brentisiaethau yn y sector electroneg. Mae’r sector hwn yn anhygoel o amrywiol gan arwain at y canlynol:

 • Roboteg
 • Electroneg ddiwydiannol
 • Technegydd cyfrifiadurol
 • Technegydd clyweled
 • Electroneg feddygol
 • Technoleg cyfathrebu symudol
 • Technegydd deintyddol (systemau electronig)
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau brown.

Gall y cwrs arwain at yrfa lewyrchus yn y diwydiant electroneg.

Explore in VR