Astudiaethau’r Cyfryngau

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfle i chi ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o sut mae’r cyfryngau yn chwarae rôl ganolog mewn diwylliant cyfoes, cymdeithas a gwleidyddiaeth. 

Byddwch yn defnyddio cysyniadau allweddol ac amrywiaeth o bersbectifau beirniadol i gefnogi archwilio a myfyrio beirniadol, dadansoddi a dadlau. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Iaith y cyfryngau
  • Diwydiannau’r cyfryngau
  • Diweddarwyd Tachwedd 2019

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar radd B mewn TGAU Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir myfyrwyr mewn amgylcheddau cymysg ac maent yn defnyddio meddalwedd a chaledwedd newydd y cyfryngau i gynhyrchu eu gwaith cwrs eu hunain. Mae myfyrwyr yn astudio yn yr ystafell ddosbarth am 3 awr yr wythnos, ac mae 1.5 awr yn cael ei dreulio yn dysgu sut i ddefnyddio technolegau’r cyfryngau.
Mae’r cwrs yn 50% gwaith cwrs (wedi’i asesu’n fewnol) a 50% arholiad (wedi’i asesu’n allanol).

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gall myfyrwyr symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn meysydd pwnc sy’n cynnwys astudiaethau’r cyfryngau, newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata ac astudiaethau ffilm.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae adran y Cyfryngau/Ffilm yn cynnig taith astudio i Efrog Newydd bob blwyddyn, yn dibynnu ar niferoedd a chostau.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No