Dylunio Tecstilau (Ffasiwn/Dylunio Mewnol)

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs yw meithrin creadigrwydd a chryfderau personol trwy astudio annibynnol.

Mae’r broses ddylunio a’i datblygiad yn rhan hanfodol o’r cwrs ac felly mae gweithdai mewn sgiliau marcio, gwaith lliw a’r broses ddylunio yn cael eu cynnwys. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau addurnol fel printio â llaw, brodwaith a lliwio â llaw. Bydd gwneud, trin ac addurno ffabrig hefyd yn cael ei astudio. Anogir myfyrwyr i archwilio defnyddiau traddodiadol ac anhraddodiadol, fel plastig, gwifren a phapur ac i ymchwilio ac astudio gwaith artistiaid, dylunwyr a chrefftwyr eraill (cyfoes a hanesyddol).

Mae’r cwrs yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn ystod y tymor cyntaf e.e. gwneud ffelt, gwehyddu, printio trosglwyddo paent a brodwaith peiriant. Ar gyfer eich prosiectau cewch gyfle i ddefnyddio’ch offer diwydiannol cyfoes: torrwr/ysgythrwr laser, peiriant brodio cyfrifiadurol ac argraffydd fformat eang Mimaki ar gyfer ffabrig.

Er mwyn gwella eu hastudiaethau, cynigir ymweliad addysgol i fyfyrwyr Safon UG ac U2, gan roi’r cyfle iddynt ymweld â lleoliad sy’n gysylltiedig â Celf a Dylunio Tecstilau. Bydd myfyrwyr Dylunio Tecstilau U2 yn arddangos eu gwaith yn ein harddangosfa Celf a Dylunio flynyddol ym mis Mehefin.

Yn ogystal, mae cyfle gwych i gystadlu yng Nghystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol Eisteddfod yr Urdd. Eleni roedd ein myfyrwyr Safon Uwch Dylunio Tecstilau wedi ennill y wobr 1af mewn Tecstilau 3D, y wobr gyntaf mewn Ffasiwn a’r wobr 1af mewn Dylunio a Thechnoleg. Roedd un myfyriwr wedi ennill y Fedal Celf, Dylunio a Thechnoleg Genedlaethol.

CBAC Celf a Dylunio / Achredwyd gan Lywodraeth Cymru

Blwyddyn 1 (100% gwaith cwrs a dim arholiadau)
Safon UG Uned 1 – Ymholiad Creadigol Personol
Asesiad nad yw’n arholiad
40% o’r cymhwyster

Blwyddyn 2 (100% gwaith cwrs a dim arholiadau)
Safon Uwch Uned 2 – Ymchwiliad Personol
Asesiad nad yw’n arholiad
36% o’r cymhwyster
Rhan un a dau: Dyddiadur Dylunio a Chanlyniad Terfynol.

Safon Uwch Uned 3 – Aseiniad a Osodir yn Allanol
Asesiad nad yw’n arholiad
24% o’r cymhwyster
Rhan un: Cyfnod Astudio Paratoadol
Rhan dau: Cyfnod 15 awr o Ffocws Parhaol (Asesiad nad yw’n arholiad)

Diweddarwyd Mai 2020

Gofynion Mynediad

Argymhellir gradd C mewn pwnc TGAU seiliedig ar gelf ond nid yw’n hanfodol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Safon Uwch Dylunio Tecstilau yn agor nifer o ddrysau a gall fod yn hanfodol o ran creu llwybrau ar gyfer amrywiaeth eang o gyrsiau prifysgol. Gallech chi aros gyda ni a symud ymlaen i’r cyrsiau Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio neu Radd Sylfaen mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau.

Gallai myfyriwr graddedig tecstilau ddilyn gyrfa mewn ffasiwn, dylunio patrymau arwyneb, dylunio mewnol, dylunio gwisgoedd ffilm/theatr, hyrwyddo/newyddiaduraeth ffasiwn, addysgu neu fod yn artist/dylunydd tecstilau arbenigol mewn gemwaith tecstilau, gwneud ffelt, printio ac ati. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Sylwch fod ffi stiwdio £25 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No