Skip to main content

Gosodiadau Trydanol (Diploma L2)

Amser-llawn
Lefel 2
C&G
Tycoch
one year
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Course Overview

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi modd i chi ddatblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa yn y sector gosodiadau trydanol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  •  Gosodiadau trydanol, gwifro a therfyniadau
  • Technoleg gosodiadau trydanol
  •  Egwyddorion gwyddor drydanol
  •  Iechyd a diogelwch
  • Cyfathrebu o fewn y diwydiant.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gwybodaeth allweddol

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

 

Gosodiadau Trydanol neu Beirianneg (Diploma Lefel 3) neu Brentisiaeth Gosodiadau Trydanol.

Mae dillad amddiffynnol personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol sylfaenol yn hanfodol.

 

Explore in VR