Gosodiadau Trydanol (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Course Overview

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi modd i chi ddatblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa yn y sector gosodiadau trydanol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  •  Gosodiadau trydanol, gwifro a therfyniadau
  • Technoleg gosodiadau trydanol
  •  Egwyddorion gwyddor drydanol
  •  Iechyd a diogelwch
  • Cyfathrebu o fewn y diwydiant.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Gosodiadau Trydanol neu Beirianneg (Diploma Lefel 3) neu Brentisiaeth Gosodiadau Trydanol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dillad amddiffynnol personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol sylfaenol yn hanfodol.

 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No