Gwareiddiad Clasurol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Gwareiddiad Clasurol yn astudio diwylliannau’r Hen Roeg a’r Hen Rufain yn bennaf trwy eu celf a’u llenyddiaeth. Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn dysgu yn fuan bod eu celf a’u llenyddiaeth yn gysylltiedig i raddau helaeth â’u hunaniaeth ddiwylliannol - mewn geiriau eraill, roedd eu celf a’u llenyddiaeth yn ymwneud â’u duwiau a’u harwyr, eu mythau a’u chwedlau, hynny yw, eu hanes.

Ymhlith y pynciau y byddwch chi’n eu hastudio mae:

  • Yr Arwrgerdd Roegaidd – Iliad gan Homer, sy’n edrych ar yr arwrgerdd wedi’i gosod adeg Rhyfel Troea, gan ganolbwyntio ar y cymeriad Achilles a’i berthynas ag arwyr Groegaidd a Troeaidd eraill.
  • Y Theatr Roegaidd – sy’n edrych ar dair drama, dwy drasiedi ac un comedi, a sut y cawsant eu llwyfannu a’u perfformio.
  • Yr Arwrgerdd Rufeinig – sy’n edrych ar arwrgerdd Yr Aeneid gan Virgil, gan ddefnyddio’ch gwybodaeth flaenorol o waith Homer ac archwilio gosodiad hanesyddol Yr Aeneid yn Rhufain Awgwstaidd.
  • Crefydd Groeg – astudiaeth o dduwiau Groegaidd ac arferion crefydd Gwlad Groeg gan ddefnyddio ffynonellau llenyddol, hanesyddol a gweledol.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Mae gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Sylwch fod y pwnc hwn yn cael ei addysgu fel rhaglen Safon Uwch linellol dwy flynedd gydag asesiad llawn ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Nid oes unrhyw gymhwyster UG ar gael.

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda 4.5 awr o ddarlithoedd yr wythnos. Nid oes unrhyw waith cwrs.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae astudio Clasuron yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy personol sef sgiliau datrys problemau, dadansoddi, dadl ddisgybledig a chyflwyniad perswadiol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr. Mae astudio’r pwnc yn brawf o ddeallusrwydd, ymrwymiad a'r gallu i feddwl yn greadigol. Bydd tiwtoriaid derbyn yn y brifysgol a chyflogwyr yn chwilio am yr holl sgiliau hyn.

Mae myfyrwyr yn cael gyrfaoedd llwyddiannus ym mhrif ffrwd masnach, y gyfraith, cyllid a gweinyddiaeth gyhoeddus, yn ogystal â meysydd galwedigaethol fel addysgu, gwaith archifo ac amgueddfa, cadwraeth ac ati.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel arfer mae cyfle i fynd ar un neu ddau ymweliad y flwyddyn â’r Baddonau Rhufeinig yng Nghaerfaddon neu’r Amgueddfa Brydeinig.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No