Gwyddoniaeth Gymhwysol – Gwyddor Ddadansoddol neu Fforensig neu Wyddor Fiofeddygol (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Addysgir y cwrs dwy flynedd hwn gan ddarlithwyr arbenigol gan ddefnyddio labordai ac ystafelloedd dosbarth llawn adnoddau.

Yn yr ail flwyddyn astudio, bydd dysgwyr yn dilyn y llwybr Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig neu’r llwybr Gwyddor Fiofeddygol, yn dibynnu ar y llwybr dilyniant o’u dewis. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth*
  • Gweithdrefnau a thechnegau gwyddonol ymarferol
  • Sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth*
  • Technegau labordy a’u cymhwyso
  • Prosiect ymchwilio
  • Materion cyfoes mewn gwyddoniaeth*.

*Asesir yn allanol.

Mae unedau dewisol yn cynnwys:

  • Ffisioleg systemau’r corff dynol
  • Casglu a dadansoddi tystiolaeth fforensig
  • Ymchwiliad fforensig i wrthdrawiad traffig
  • Molecylau biolegol a llwybrau metabolaidd.

26/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg ac mae Gwyddoniaeth yn ddymunol / neu gymhwyster BTEC Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (gyda phroffil Teilyngdod). 
 

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl trwy waith cwrs, yn seiliedig ar waith ymarferol ac ymchwil academaidd. Bydd myfyrwyr yn treulio 13.5 awr yr wythnos yn y dosbarth, gydag amser ychwanegol ar gyfer sesiynau tiwtorial.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer dilyniant i addysg uwch. Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio graddau mewn geneteg feddygol, bioleg, hyfforddiant parameddygol, gwyddor fforensig, technoleg ddeintyddol, troseddeg a biocemeg.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No