Gwyddoniaeth Gymhwysol – Fforensig neu Feddygol (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi modd i chi ddatblygu gwybodaeth bellach mewn gwyddor fforensig a meddygol. Addysgir yr unedau gan ddarlithwyr arbenigol. Bydd myfyrwyr yn astudio unedau mewn:

 • Canfyddiadau mewn gwyddoniaeth
 • Defnyddio ystadegau mewn gwyddoniaeth
 • Gwybodeg mewn gwyddoniaeth
 • Atgenhedlu
 • Biocemeg a thechnegau biocemegol
 • Technegau microbiolegol
 • Cemeg ar gyfer technegwyr bioleg
 • Geneteg a pheirianneg enetig
 • Technegau cemegol
 • Troseddeg
 • Seicoleg fforensig
 • Clefydau a heintiau

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pum gradd C ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster BTEC Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (gyda phroffil Teilyngdod). 
 

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl trwy waith cwrs, yn seiliedig ar waith ymarferol ac ymchwil academaidd. Bydd myfyrwyr yn treulio 13.5 awr yr wythnos yn y dosbarth, gydag amser ychwanegol ar gyfer sesiynau tiwtorial.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae hwn yn gwrs delfrydol ar gyfer dilyniant i addysg uwch. Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio graddau mewn geneteg feddygol, bioleg, hyfforddiant parameddygol, gwyddor fforensig, technoleg ddeintyddol, troseddeg a biocemeg.

Yn ogystal, gall myfyrwyr symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No