Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Diploma Rhagarweiniol Lefel 1)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r sector. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Rolau a’r gwasanaethau a ddarperir
  • Iechyd a diogelwch
  • Amddiffyn a diogelu oedolion a phlant
  • Sgiliau cyfathrebu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol
  • Gwneud byrbrydau iach wrth ofalu am bobl
  • Cynghori pobl eraill ar ffyrdd o fyw iach
  • Ymweld â lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
  • Darparu gweithgaredd creadigol wrth ofalu am bobl.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion Mynediad

Rhai cymwysterau mynediad Lefel 3 neu raddau D-G ar lefel TGAU (rhaid cael gradd F o leiaf mewn Saesneg Iaith).

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n costio tua £40.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes