Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gofal Plant (Diploma Rhagarweiniol Lefel 1)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r sector. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Rolau a’r gwasanaethau a ddarperir
  • Iechyd a diogelwch
  • Amddiffyn a diogelu oedolion a phlant
  • Sgiliau cyfathrebu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol
  • Gwneud byrbrydau iach wrth ofalu am bobl
  • Cynghori pobl eraill ar ffyrdd o fyw iach
  • Ymweld â lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
  • Darparu gweithgaredd creadigol wrth ofalu am bobl.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

26/10/22

Gofynion Mynediad

Rhai cymwysterau ar Lefel Mynediad 3 neu radd E mewn TGAU Saesneg Iaith a gradd D mewn pwnc arall.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n costio tua £40.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes