Lefel 2 mewn Peirianneg Fecanyddol Ymarferol (Perfformio Gweithrediadau Peirianneg)

Amser llawn
Lefel 2
EAL
Tycoch
Un flwyddyn
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • Weldio
 • Ffabrigo
 • Turnio
 • Melino
 • Drilio
 • Niwmateg
 • Lluniadu peirianneg
 • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • ​​​​​​Profi ac arolygu
 • Profion anninistriol.

Mae’n cynnwys amrywiaeth o unedau ymarferol sy’n rhoi cyfle i chi ganfod pa feysydd peirianneg sy’n gweddu orau i chi.

24/10/22 

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

 • Pedair gradd D ar lefel TGAU a gradd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn fwy neu lai yn gyfwerth â phedwar cymhwyster TGAU. Mae iddo amrywiaeth eang o unedau ac felly mae myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. Mae strwythur y cymhwyster yn ceisio rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau.

Cyfleoedd Dilyniant

Rhaglen amser llawn Lefel 3 neu’r llwybr prentisiaeth Peirianneg ac efallai HNC/HND. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

• Esgidiau diogelwch
• Oferôls gwrthfflam
• Cyfrifiannell wyddonol
• Pennau
• Pensiliau
• Pren mesur
• Rwber
• Pad ysgrifennu (papur llinellog a graff)

 

Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!