Peirianneg – Fecanyddol / Weldio a Ffabrigo (Perfformio Gweithrediadau Peirianneg L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ateb anghenion weldio a ffabrigo mecanyddol modern. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o unedau ac felly gallwch ganolbwyntio ar yr yrfa o’ch dewis neu faes diddordeb.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pedair gradd D ar lefel TGAU a gradd C mewn Saesneg neu Fathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn fwy neu lai yn gyfwerth â phedwar cymhwyster TGAU. Mae iddo amrywiaeth eang o unedau ac felly mae myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. Mae strwythur y cymhwyster yn ceisio rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau.

Cyfleoedd Dilyniant

Technolegau Peirianneg (Diploma Technegol Estynedig Lefel 3).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

• Esgidiau diogelwch
• Oferôls gwrthfflam
• Cyfrifiannell wyddonol
• Pennau
• Pensiliau
• Pren mesur
• Rwber
• Pad ysgrifennu (papur llinellog a graff)

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.