Peirianneg Fecanyddol Ymarferol (Perfformio Gweithrediadau Peirianneg L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau yn y meysydd canlynol:

  • Weldio
  • Ffabrigo
  • Turnio
  • Melino
  • Drilio
  • Niwmateg
  • Lluniadu peirianneg
  • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
  • ​​​​​​Profi ac arolygu
  • Profion anninistriol.

Mae’n cynnwys amrywiaeth o unedau ymarferol sy’n rhoi cyfle i chi ganfod pa feysydd peirianneg sy’n gweddu orau i chi.

24/10/22

Gofynion Mynediad

Pedair gradd D ar lefel TGAU a gradd C mewn Saesneg neu Fathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn fwy neu lai yn gyfwerth â phedwar cymhwyster TGAU. Mae iddo amrywiaeth eang o unedau ac felly mae myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. Mae strwythur y cymhwyster yn ceisio rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a rhinweddau.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

• Esgidiau diogelwch
• Oferôls gwrthfflam
• Cyfrifiannell wyddonol
• Pennau
• Pensiliau
• Pren mesur
• Rwber
• Pad ysgrifennu (papur llinellog a graff)

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No