Rhaglen Peirianneg Uwch (Diploma L3 Cyn Prentisiaeth)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ateb anghenion amrywiaeth o ddiwydiannau peirianneg modern. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Peirianneg
  • Mathemateg
  • Egwyddorion mecanyddol a thrydanol
  • Cynnal a chadw mecanyddol
  • Drafftio gyda chymorth cyfrifiadur.

Byddwch hefyd yn cwblhau NVQ Lefel 2 fel rhan o’r cwrs hwn yn ogystal â’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer y fframwaith prentisiaeth.

Diweddarwyd Tachwedd 2019 

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith a phwnc Gwyddoniaeth. Rhaid i chi basio prawf gallu hefyd (bydd hwn yn asesu’ch gallu i berfformio tasgau penodol ac ymateb i amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol).

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o unedau sy’n rhoi modd i ddysgwyr ganolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb a symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech ddewis y cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Fecanyddol.

Mae’r cwrs hwn yn llwybr carlam i ail flwyddyn y rhaglen prentisiaeth neu mae’n dderbyniol ar gyfer mynediad i’r Diploma Cenedlaethol Uwch.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.