Rhaglen Peirianneg Estynedig (Diploma L3 Cyn Prentisiaeth)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r rhaglen hybrid un flwyddyn hon yn cynnwys cwrs academaidd Lefel 3, cwrs ymarferol NVQ Lefel 2 a’r sgiliau hanfodol i’ch paratoi ar gyfer prentisiaeth.

Mae prentisiaethau yn cynnig cyfle euraidd i chi astudio tra byddwch yn y gweithle, sy’n golygu eich bod yn cael eich talu i barhau â’ch addysg, a chael profiad gwaith amhrisiadwy ar yr un pryd.

Mae meysydd astudio allweddol yn cynnwys:

  • Mathemateg peirianneg
  • Egwyddorion mecanyddol a thrydanol
  • Gwaith cynnal a chadw mecanyddol
  • Drafftio gyda chymorth cyfrifiadur
  • Niwmateg
  • Rheoli ansawdd ac arolygu
  • Egwyddorion weldio.

24/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith a phwnc Gwyddoniaeth. Rhaid i chi basio prawf gallu hefyd (bydd hwn yn asesu’ch gallu i berfformio tasgau penodol ac ymateb i amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol).

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o unedau sy’n rhoi modd i ddysgwyr ganolbwyntio ar yr yrfa o’u dewis neu faes diddordeb a symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech ddewis y cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Fecanyddol.

Mae’r cwrs hwn yn llwybr carlam i ail flwyddyn y rhaglen prentisiaeth neu mae’n dderbyniol ar gyfer mynediad i’r Diploma Cenedlaethol Uwch.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No