Saesneg Iaith a Llenyddiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i astudio llenyddiaeth trwy iaith. Fe’ch cyflwynir i ffactorau cyd-destunol diddorol sydd wedi llunio gwaith ysgrifennu a gwahanol ddarlleniadau testunau.

Byddwch yn rhoi sylwadau ar wahanol destunau (ffuglen a ffeithiol, llafar ac ysgrifenedig) gan ddefnyddio’r derminoleg lenyddol ac ieithyddol y byddwch chi’n ei dysgu.

Byddwch yn astudio’r ddrama A Streetcar Named Desire, yr hunangofiant Once in a House on Fire ac antholeg o farddoniaeth o Brydain ym mlwyddyn un. Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio The Color Purple a King Lear.

Byddwch yn cwblhau prosiect gwaith cwrs gan ddadansoddi nofelau a chynhyrchu gwaith ysgrifennu creadigol o genre llenyddol penodol.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf saith gradd C neu uwch ar lefel TGAU. Mae gradd C mewn Saesneg Iaith a gradd C mewn Saesneg Llenyddiaeth yn ofynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cewch eich addysgu gan ddau ddarlithydd, am bedair gwers yr wythnos, sef 4.5 awr ar gyfer myfyrwyr UG ac U2. Bydd asesiadau yn cynnwys aseiniadau wedi’u hamseru, cyflwyniadau a ffug arholiad adeg y Nadolig.

Ar Safon UG:
Uned  1 – Dadansoddi Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol – arholiad 2 awr
Blodeugerdd o Farddoniaeth Cyn 1914
Uned  2 – Drama a Thestunau Anlenyddol
A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams ac Once in a House on Fire gan Andrea Ashworth

Ar Safon Uwch
Uned  3 – Shakespeare – arholiad 2 awr
King Lear
Uned  4 – Testunau Anweledig ac Astudio Rhyddiaith – arholiad 2 awr
Dadansoddi tri thestun anweledig The Color Purple gan Alice Walker
Uned  5 – Astudio Genre Beirniadol a Chreadigol – Uned heb Arholiad
Traethawd 1,500 o eiriau ar y nofel 1984 gan George Orwell a darn o ysgrifennu creadigol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth neu Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn hanfodol i’r rhai a hoffai astudio Saesneg Llenyddiaeth ar lefel uwch, ond maent hefyd yn amhrisiadwy i newyddiadurwyr, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio geiriau yn hyderus.

Mae’r cwrs yn annog datblygu sgiliau defnyddiol a fydd yn gwella rhagolygon gyrfa neu addysg uwch: bydd technegau ysgrifennu traethodau yn gwella yn ogystal â’ch gallu i fynegi’ch hun ar lafar. Fodd bynnag, yn bwysicach efallai, gobeithiwn y byddwch hefyd yn datblygu diddordeb gydol oes mewn darllen a thrafod syniadau.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No