Technoleg Cerdd

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio technegau cynhyrchu caledwedd a meddalwedd a bydd gennych fynediad i amrywiaeth o gyfleusterau recordio a golygu stiwdio.

Gan weithio gyda myfyrwyr o gefndiroedd cerddoriaeth boblogaidd a cherddoriaeth draddodiadol, cewch eich annog i archwilio'ch sgiliau cerddorol a chreu deunyddiau gwreiddiol gan ddefnyddio technoleg.

Byddwch yn cwblhau portffolio gorffenedig o waith yn cynnwys cynyrchiadau recordio a chyfansoddi.

 

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Mae’r gallu i ganu offeryn yn hanfodol. Argymhellir yn gryf bod gennych ddealltwriaeth o hen nodiant traddodiadol (nid tabl nodiant y gitâr). 

Dull Addysgu’r Cwrs

Sylwch fod y pwnc hwn yn cael ei addysgu fel rhaglen Safon Uwch Linellol dwy flynedd gydag asesiad llawn ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Nid oes unrhyw gymhwyster UG ar gael.

Addysgir y cwrs dros 4.5 awr yr wythnos, wedi’i rannu’n bedair darlith unigol fel arfer (bydd y rhai sy’n dewis y llwybr carlam yn astudio wyth).

Mae’r addysgu’n llinellol ar y cyfan wrth i gymhlethdod pob prosiect a chynhyrchiad geisio adeiladu ar sail y dasg flaenorol, ac felly disgwylir i fyfyrwyr gyflawni amrywiaeth eang o dechnegau cynhyrchu stiwdio. Mae asesu yn seiliedig ar aseiniadau ar gyfer yr holl waith mewnol ond mae portffolios gwaith cwrs terfynol yn cael eu hasesu gan dîm arholi allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol i ddarllen amrywiaeth eang o gyrsiau cerddoriaeth boblogaidd a pheirianneg sain. Cyflogaeth yn y diwydiant fel perfformwyr, cyfansoddwyr, athrawon, peirianwyr sain neu gynhyrchwyr recordio.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No