HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi’u cyflogi yn y sector ac mae’n cynnig cyfle go iawn iddynt ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i’w helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad

Dwy radd Safon Uwch (o leiaf radd C mewn mathemateg a phwnc gwyddoniaeth), BTEC Lefel 3 neu’r cyfwerth. Bydd rhaid i bob myfyriwr ddod am gyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs dros un diwrnod yr wythnos (ar hyn o bryd dydd Llun ar gyfer y flwyddyn gyntaf a dydd Mercher ar gyfer yr ail flwyddyn).

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf:

  • mathemateg
  • egwyddorion trydanol ac electronig
  • cymwysiadau peirianneg a sgiliau astudio

Modiwlau’r ail flwyddyn:

  • dylunio gosodiadau trydanol
  • micros, perifferolion a rhyngwynebau
  • dynameg, rheolaeth ac offeryniaeth

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i’r HND ac wedi hynny byddent yn cael cyfle i symud ymlaen i’r BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

Bydd myfyrwyr cyflogedig yn talu £1,800 y flwyddyn. I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.