Cwm gwyrdd yn plesio


Diweddarwyd 09/11/2018

Roedd y Myfyrwyr Rhyngwladol wedi dod at ei gilydd i edmygu golygfeydd godidog Cwm Garw yn ystod eu hymweliad hanner tymor â Pharc Gwledig Bryngarw.

Roedden nhw wedi mwynhau troedio llwybrau’r coetir a chael hwyl yn yr ardal chwarae – yn enwedig mynd i lawr y llithren enfawr.

Wedyn, roedd y grŵp wedi treulio amser yng Nghanolfan Siopa McArthur Glen, yn cael rhywbeth i’w fwyta a phrynu eu hoff nwyddau.

Unwaith eto, roedd yr haul yn gwenu ac roedd rhai o’r myfyrwyr wedi dweud na allen nhw gredu pa mor wyrdd yw cefn gwlad Cymru.

Tags: