Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2021


Diweddarwyd 05/07/2021

Am yr ail flwyddyn yn olynol, symudodd Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Coleg Gŵyr Abertawe ar-lein ac, unwaith eto, roedd yn ddathliad rhithwir gwych o lwyddiant myfyrwyr.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys 23 categori gwobr ar wahân ar draws darpariaeth helaeth y Coleg gan gynnwys amser llawn, rhan-amser, prentisiaethau, rhaglenni cyflogadwyedd a chyrsiau Addysg Uwch.

Amy tro cyntaf erioed, ni allai’r panel dyfarnu ddewis un enillydd cyffredinol yn unig ac felly roedd dau Fyfyriwr Ysbrydoledig y Flwyddyn 2021 - Caitlin Smith ac Annabel Khastgir.  
 
Mae’r ddwy wedi goresgyn nifer o rwystrau i sicrhau llwyddiant, Prentisiaeth Gradd gydag Ernst & Young a chynnig diamod i astudio Bioleg Cadwraeth ac Ecoleg yn un  o brifysgolion blaenllaw'r DU.

Roedd y noson hefyd yn nodedig am ei chyfraniadau gan fyfyrwyr ddoe a heddiw, gydag ymddangosiad arbennig gan enillydd dwy fedal Arian Olympaidd a phencampwr nofio'r Gymanwlad ac Ewrop Jazz Carlin a pherfformiad i gloi gan aelodau presennol a chyn-aelodau o fand jas y Coleg, gyda datganiad o The Locked Down Chicken.

Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol