Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd


Diweddarwyd 18/05/2023

Eleni mae’r Coleg wedi cymryd hran yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd sydd yn ffocysu ar wrth-hiliaeth.  

Mae’r neges yn datgan nad oes lle i hiliaeth yn y byd, ac os ydym yn ei weld, rhaid Galw Nhw Allan.   

Eleni crëwyd y neges gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gyda'r cerddor Eädyth a Swyddog Cynnwys Addysg S4C, Natalie Jones. Mae'n alwad gan ieuenctid Cymru i weithredu’n uniongyrchol i: 

  • Datgymalu camwahaniaethu systemig 

  • Herio rhagfarnau diarwybod 

  • Galw allan hiliaeth pan welwn ni hi bob amser. 

Mae’r holl fyfyrwyr rydym wedi cynnwys yn y fideo yn siarad amrywiaeth o ieithoedd gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Tsieinëeg Syml, Rwsieg, Ffarsi, Arabeg, Sinhaleg, Dari, Kurmanji, Sorani, Wcreineg, Tyrceg a Sbaeneg.   Mae hon yn neges bwerus ac un rydym ni fel coleg yn teimlo sy’n cynrychioli yr hyn rydym ni yn sefyll amdano.