Skip to main content

Newyddion y Coleg

QSCS Logo

Coleg Gŵyr Abertawe yn cyflawni ailachrediad QSCS

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi cyflawni ail-achrediad Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS) Ffederasiwn y Gofalwyr, gan ddangos ei arferion da a’i ymrwymiad parhaus i ddysgwyr sydd hefyd yn oedolion ifanc sy’n gofalu.

Mae ail-achrediaid yn ofynnol bob tair blynedd ac mae hyn yn sicrhau bod y Coleg yn parhau i wella a datblygu’r ffordd y mae’n cynorthwyo oedolion ifanc sy’n gofalu, a lles myfyrwyr yn ei gyfanrwydd.

Darllen mwy
Menyw yn siarad ar y meic, yn rhoi cyflwyniad

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn rhoi cyflwyniad yng nghynhadledd genedlaethol y menopos

Yn ddiweddar, siaradodd Sarah King, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe, yng nghynhadledd flynyddol Menopos yn y Gweithle yng Nghaerdydd, dan arweiniad Policy Insight Wales.

Trefnwyd y gynhadledd fel bod sefydliadau yn gallu dysgu sut i gynorthwyo, gwerthfawrogi a chadw aelodau staff sy’n profi symptomau’r perimenopos a’r menopos yn well.

Yn sgil y canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,  mae’n hollbwysig nawr bod cyflogwyr yn gwneud addasiadau rhesymol i weithwyr sy’n mynd trwy’r menopos.

Darllen mwy
Tri o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad coleg

Coleg Gŵyr Abertawe yn Lansio Ymgyrch i Gefnogi Myfyrwyr yn ystod Arholiadau ac Asesiadau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi lansio’r ymgyrch ANADLWCH i helpu myfyrwyr i leihau straen a rheoli unrhyw orbryder sydd ganddynt yn ystod y cyfnod arholiadau ac asesiadau sydd ar ddod.

Darllen mwy
Grŵp o bobl yn cael eu tywys o amgylch yr adeilad

Cyn-ddisgyblion yn dychwelyd i Lwyn y Bryn

Roedd criw o gyn-ddisgyblion Llwyn y Bryn yn hel atgofion yn ddiweddar pan ddychwelon nhw am daith dywys arbennig.

Roedd y ffrindiau, dan arweiniad Liz Mundee, yn ddisgyblion yn Ysgol Ramadeg Llwyn y Bryn rhwng 1965 a 1972.

Mae’r hen adeilad hardd bellach yn rhan o Goleg Gŵyr Abertawe ac mae’n gartref i grŵp amrywiol o fyfyrwyr sy’n astudio ystod o bynciau gan gynnwys celf a dylunio, ffotograffiaeth, cerddoriaeth ac ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

Darllen mwy
 

Cyflwyno gwobr seiberddiogelwch nodedig i’r Coleg

Cyflwynwyd Gwobr Aur CyberFirst yn swyddogol i Goleg Gŵyr Abertawe gan gynrychiolwyr o CyberFirst a Jisc ar ddydd Iau, 25 Ebrill. 

Mae’r wobr yn dod ar ôl i’r Coleg gael ei gydnabod am ei ymrwymiad i ysbrydoli’r genhedlaeth ddiweddaraf o arbenigwyr seiberddiogelwch a phontio’r bwlch sgiliau seibr.

Darllen mwy

Coleg yn ennill Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn!

Yn ddiweddar, mewn dathliad o ragoriaeth ac arloesedd ym maes Adnoddau Dynol, cafodd Coleg Gŵyr Abertawe ei enwi’n Sefydliad Sector Cyhoeddus y Flwyddyn yng Ngwobrau Adnoddau Dynol Prydain 2024.

Wedi’i enwebu yn rownd derfynol y categori Sector Cyhoeddus a’r categori Menter y Flwyddyn – Lles Gweithwyr am y gwaith y mae wedi’i wneud ar godi ymwybyddiaeth am y menopos, roedd y Coleg yn falch iawn o fod wedi ennill.

Darllen mwy
Uwchgynhadledd Werdd

Myfyrwyr yn edrych ymlaen at ddyfodol gwyrddach

Cafodd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe eu cyflwyno i lawer o gyfleoedd gyrfa a gwirfoddoli cyffrous yn ddiweddar mewn Uwchgynhadledd Werdd ar Gampws Gorseinon.

Trefnwyd y digwyddiad Dyfodol Cynaliadwy gan Glwb yr Amgylchedd y Coleg dan arweiniad Cynghorydd yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Laura Wilkins.

Roedd myfyrwyr yn gallu cwrdd â gweithwyr proffesiynol o sefydliadau lleol blaenllaw, sgwrsio am faterion cynaliadwy a dysgu rhagor am lwybrau datblygu gyrfa posibl.

Darllen mwy
Myfyriwr - Micah

Myfyriwr Safon Uwch Daeareg yn graig o wybodaeth

Diddordeb brwd mewn bioleg ac anifeiliaid yw’r hyn sydd wedi rhoi Micah Mainwaring, myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, ar y llwybr gyrfa i fod yn balaeontolegydd.

Mae Micah ar hyn o bryd yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn bioleg, daeareg, mathemateg a drama ar Gampws Gorseinon.

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn palaeobioleg, sy’n canolbwyntio ar ecoleg a bywyd creaduriaid cynhanesyddol.

Darllen mwy
Grŵp o staff a myfyrwyr

Myfyrwyr yn dathlu cynigion gwych gan Rydgrawnt

Mae deg myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2024.

“Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r cynigion hyn. Hoffwn i estyn llongyfarchiadau i’r myfyrwyr sydd wedi gweithio mor galed i gyflawni’r canlyniadau anhygoel hyn,” meddai Cydlynydd Anrhydeddau CGA y Coleg, Dr Emma Smith.

Darllen mwy
Grŵp yn sefyll ar y llwyfan

Gwobrau UCM Cymru yn cydnabod cyfraniadau rhagorol i les ac ymgysylltiad myfyrwyr

Yn ddiweddar (dydd Mawrth, 19 Mawrth) fe wnaeth Coleg Gŵyr Abertawe ennill dwy wobr glodfawr yng nghynhadledd UCM Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn ddathliad o gyfraniadau amhrisiadwy a wneir gan gymdeithasau myfyrwyr, swyddogion a staff eraill at gynnig amgylchedd cefnogol ac egnïol i ddysgwyr.

Eleni, enillodd y Coleg y teitlau Ymgysylltiad Aelodau y Flwyddyn ac Undeb AB y flwyddyn, yn dilyn gwaith caled ein Hundeb Myfyrwyr a’n staff eleni.

Darllen mwy