Paratoi ar gyfer Dysgu (Cyn-fynediad)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Paratoi ar gyfer Dysgu yn gwrs Lefel 2 byr sy’n bwriadu rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau aseiniadau’n llwyddiannus ar lefel uwch.

Mae’r cwrs wedi cael ei greu i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer astudiaethau academaidd llwyddiannus. Mae Dysgu ar gyfer Dilyniant wedi’i strwythuro i roi cyflwyniad cyffredinol i chi i fyd addysg bellach, gan eich galluogi i ddewis llwybrau dilyniant realistig.

Sylwch nad yw cwblhau’r cwrs Paratoi ar gyfer Dysgu byr yn golygu dilyniant awtomatig i’r cwrs blwyddyn Mynediad Lefel 3. Dylai myfyrwyr sicrhau bod eu sgiliau presennol yn ddigonol i allu ymdopi â gofynion cwrs Lefel 2.

Diweddarwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Gyda gofynion y rhaglen Lefel 2 hon a’r disgwyliadau i symud ymlaen i Lefel 3, mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy ac yn onest, bod ag agwedd gadarnhaol, bod yn ymroddedig, yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant i astudio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys:

  • ysgrifennu traethodau
  • dadleuon academaidd
  • cyflwyniad unigol
  • cynllunio gyrfa
  • rhifedd. 

Cyfleoedd Dilyniant

Efallai y bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i raglen Lefel 3 yn y Coleg, yn bennaf raglen Mynediasd i AU.

Bydd myfyrwyr sydd angen rhagor o amser i ddatblygu yn cael cyfle i astudio ar y cwrs Dilyniant Oedolion ar Lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs hwn yn para chwe neu ddeg wythnos (ond mae hefyd yn cael ei gynnig fel ‘cwrs carlam’ sy’n cymryd pythefnos).

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 21 Mar 2023 | Course Code: VB139 PTB | Cost: £90

Level 2   Tuesday   9.30am - 2pm   10 weeks   Tycoch  

Start Date: Tue 18 Apr 2023 | Course Code: VB139 PTB2 | Cost: £90

Level 2   Tuesday   4.30 - 8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Start Date: Wed 19 Apr 2023 | Course Code: VB139 PTC | Cost: £90

Level 2   Wednesday   1.30 - 5.30pm   10 weeks   Tycoch  

Start Date: Tue 9 May 2023 | Course Code: VB139 ETBD | Cost: £90

Level 2   Tuesday and Thursday   6 - 9pm   6 weeks   Tycoch