Iaith Arwyddion

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn amgylchedd ymarferol lle byddant yn dysgu iaith arwyddion ragarweiniol. Byddant hefyd yn mynd trwy egwyddorion cyfathrebu sylfaenol er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth o’r diwylliant byddar.

Mae rhai o’r pynciau dan sylw yn cynnwys:

  • Cydnabod ac ymateb i lythrennau’r wyddor trwy sillafu bysedd.
  • Cyfnewid manylion personol trwy arwyddo, megis enw, cyfeiriad ac arwyddion ystafell ddosbarth.
  • Yn ogystal, astudir y tywydd, bwyd a diod, hobïau a diddordebau, anifeiliaid a dulliau trafnidiaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Gweithgareddau mewn darlithoedd sy’n arwain at dri asesiad ar dâp fideo.
 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.