Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

IMI Dyfarniad Lefel 3 mewn Atgyweirio ac Amnewid Systemau Cerbydau Trydan/Hybrid

Rhan-amser
Lefel 3
Tycoch
2 diwrnod
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Nod penodol y cwrs hwn yw astudio pob agwedd ar Dechnoleg Hybrid/a Yrrir gan Drydan. Mae’n cwmpasu gweithdrefnau diogelwch sylfaenol wrth drin systemau Foltedd Uchel ac yn edrych yn fanwl ar sut mae’r system Gyriant ac Atgynhyrchu yn cael ei rheoli. Yn ogystal â rheoli uned bŵer y Gwrthdröydd, dealltwriaeth drylwyr o reoli, byddwch chi’n dysgu sut mae gwybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud y mwyaf o effeithlonrwydd y system. Mae pynciau astudio eraill yn cynnwys cywasgwyr Aerdymheru Aer Foltedd Uchel, Trawsnewidyddion DC-DC, cydosodiadau Gwresogydd PTC ynghyd â systemau brecio hydrolig pwysedd uchel a rheoli’r cydbwysedd rhwng brecio confensiynol a brecio atgynhyrchiol. Yn addas ar gyfer Technegwyr sy’n gwneud gwaith atgyweirio ac amnewid cydrannau Foltedd Uchel Hybrid/a Yrrir gan Drydan.

Pynciau Astudio

 • Terminoleg
 • Mathau o ddyluniadau Hybrid/Trydan
 • Amodau gweithredu
 • Systemau Awtostopio
 • Adeiladwaith a swyddogaeth systemau Hybrid
 • Trin cydrannau Hybrid a gweithdrefnau diogelwch
 • Adeiladwaith a swyddogaeth systemau Hybrid/a Yrrir gan Drydan
 • Gweithdrefnau a Dulliau Diffodd Diogel ar gyfer mesur trydanol
 • Adeiladwaith a swyddogaeth cydrannau, Adnabod unedau rheoli, cydrannau a chydosod y modur – Ymarferol (Yn amodol ar argaeledd caledwedd)
 • Adeiladu a gweithredu batri
 • Adeiladu a gweithredu modur di-frwsh
 • Egwyddorion tri-cham
 • Rheoli modur
 • Atgynhyrchu trydanol
 • Cywiro a rheoleiddio foltedd gwrthdröydd.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych gymhwyster meistr dechnegydd/technegydd diagnostig cerbydau ysgafn, hyfforddwr technegol, peiriannydd a dylunydd modurol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu dros ddau ddiwrnod yn ein gweithdy ar Gampws Tycoch.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.