Pilio Croen (Tystysgrif)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Pilio Croen yn gymhwyster therapi uwch ar gyfer ymarferwyr cymwysedig Lefel 3 18+ oed sydd am ychwanegu'r therapi hwn i'w repertoire o driniaethau.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

  • Egwyddorion ac ymarfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Ymgynghoriad uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Gofal croen uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Darparu triniaethau pilio croen

21.07.22

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gan ddysgwyr gymhwyster lefel 3 traddodiadol mewn Therapi Harddwch sy'n cynnwys unedau trydanol i'r wyneb a'r corff ac anatomeg a ffisioleg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu am 4 awr, 1 diwrnod yr wythnos dros 15 wythnos lle byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol a'r wybodaeth greiddiol gysylltiedig sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

Cewch eich asesu mewn nifer o ffyrdd a fydd yn cynnwys aseiniadau, astudiaethau achos clinigol, arholiadau theori allanol ac arholiadau ymarferol allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Prif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant estheteg anfeddygol uwch mewn technegau pilio croen neu gall dysgwyr ddewis datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymhellach drwy gwblhau'r cymwysterau canlynol:

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 20 Sep 2022 | Course Code: K4C258 CR | Cost: £750

Level 4   Tuesday   9.30am - 2pm   15 weeks   Tycoch