Skip to main content

Nodwyddo Croen Lefel 4 - Tystysgrif Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel 4
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
15 wythnos
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Mae VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Nodwyddau Croen yn gymhwyster therapi uwch ar gyfer ymarferwyr cymwysedig Lefel 3, 18 oed a hŷn, sydd am ychwanegu’r therapi hwn at eu repertoire o driniaethau. 

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i weithio’n effeithiol fel ymarferydd nodwyddo croen masnachol. 

Rhaid i ddysgwyr gyflawni’r canlynol: 

  • Egwyddorion ac ymarfer therapïau esthetig anfeddygol 
  • Ymgynghoriad uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol 
  • Gofal croen uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol 
  • Darparu triniaethau nodwyddo croen cosmetig.

Wefan VTCT

Gwybodaeth allweddol

  • Cymhwyster therapi harddwch Lefel 3 neu’r cyfwerth a chyfweliad llwyddiannus 
  • Bydd angen i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt feddu ar gymhwyster ESOL Lefel 1. 

Arholiadau theori ac ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig. 

Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol.  

Prif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant estheteg anfeddygol uwch mewn technegau nodwyddo croen. Yn ogystal, gall dysgwyr ddewis datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach drwy gwblhau’r cymwysterau canlynol:  

Rhaid i ddysgwyr brynu gwisg fel rhan o’u cwrs.   

Byddwn yn cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad. 

Off