Skip to main content

Amledd Radio (Tystysgrif)

Rhan-amser
Lefel 4
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
15 wythnos
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Mae VTCT (ITEC) Tystysgrif Lefel 4 mewn Amledd Radio yn gymhwyster therapi uwch ar gyfer ymarferwyr cymwysedig Lefel 3 18+ oed sydd am ychwanegu'r therapi hwn i'w repertoire o driniaethau.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

  • Egwyddorion ac ymarfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Ymgynghoriad uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Gofal croen uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
  • Darparu triniaethau amledd radio

21.07.22

Gwybodaeth allweddol

Rhaid bod gan ddysgwyr gymhwyster Lefel 3 traddodiadol mewn Therapi Harddwch sy'n cynnwys unedau trydanol i'r wyneb a'r corff ac anatomeg a ffisioleg.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu am 5 awr, un diwrnod yr wythnos dros 15 wythnos lle byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol a'r wybodaeth greiddiol gysylltiedig sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

Cewch eich asesu mewn nifer o ffyrdd a fydd yn cynnwys aseiniadau, astudiaethau achos clinigol, arholiadau theori allanol ac arholiadau ymarferol allanol.

Prif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant estheteg anfeddygol uwch mewn technegau nodwyddo croen neu gall dysgwyr ddewis datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymhellach drwy gwblhau'r cymwysterau canlynol:

Off