Technegau Barbro - Tystysgrif - Lefel 2

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi sgiliau a gwybodaeth i ddysgwyr fel y gallant dorri gwallt dynion i greu edrychiadau sylfaenol a chynnal siapiau blew’r wyneb gan ddefnyddio technegau torri sylfaenol (barfau a mwstashis).

Bydd y sgiliau a ddatblygir gan y dysgwr yn cynnwys defnyddio sisyrnau ac atodiadau – a thechnegau torri megis sisyrnau dros grib, torri clwb a llawrydd.

Bydd dysgwyr hefyd yn cyflawni unedau cysylltiedig mewn:

  • Steilio gwallt dynion
  • Siampŵo a chyflyru
  • Iechyd a diogelwch
  • Gweithio yn y diwydiant gwallt
  • Ymgynghori
  • Hyrwyddo Cynnyrch a Gwasanaethau

Diweddarwyd Mehefin 2020

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd heb brofiad mewn trin gwallt / barbro ac sydd am ddatblygu’r sgiliau hynny.
Myfyrwyr ESOL – cymhwyster Lefel 1
Cymwysterau Lefel 1 neu gymwysterau TGAU cyfwerth

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys datblygu sgiliau ymarferol ar bennau ymarfer ac asesiadau ar gleientiaid. Yn ogystal, bydd theori ac amrywiaeth o dasgau asesu ysgrifenedig / arholiadau ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau cysylltiedig eraill (rhan-amser ac amser llawn) mewn trin gwallt, therapi harddwch a therapïau cyfannol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cwrs i’w chadarnhau. 

Bydd cost ychwanegol sydd i’w chadarnhau ar gyfer cit a bydd cost o £10 ar gyfer deunydd portffolio.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo du neu brynu tiwnig coleg os ydynt am wneud hynny. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sydd am gofrestru ddod i sesiwn arweiniad yng Nghanolfan Broadway - cysylltwch â ni am y dyddiadau sydd ar gael.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 22 Sep 2022 | Course Code: C2C1048 ETD | Cost: £345

Level 2   Thursday   5 - 9pm   34 weeks   Tycoch