Skip to main content

Triniaethau Therapi Harddwch Lefel 3 - Diploma

Amser-llawn
Lefel 3
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Mae VTCT Diploma Lefel 3 mewn Triniaethau Therapi Harddwch yn gwrs blwyddyn sylweddol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel therapydd harddwch a bydd yn eich helpu i gael cyflogaeth fel therapydd harddwch, gan fod yr unedau yn y cymhwyster hwn yn cwmpasu’r holl sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer y rôl hon. 

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau angenrheidiol i weithio’n effeithiol fel therapydd harddwch gan gynnwys: darparu triniaethau tylino corff, electrotherapi wyneb a chorff, iechyd a diogelwch a gofal cleientiaid. 

Mae meysydd astudio yn cynnwys:

 • Therapïau trydanol i’r wyneb a’r corff 
 • Microdermabrasion 
 • Therapi tylino’r corff 
 • Tylino cerrig poeth ac oer 
 • Triniaethau lliw haul 
 • Estyniadau amrannau unigol 
 • Anatomeg a ffisioleg 
 • Iechyd a diogelwch 
 • Gofal cleientiaid a chyfathrebu 
 • Gweithio mewn diwydiannau sy’n ymwneud â harddwch. 

Gwybodaeth allweddol

 • Cymhwyster Therapi Harddwch Lefel 2 llawn neu’r cyfwerth rhan-amser.   
 • Rhaid bod ymgeiswyr yn gallu gweithio fel aelod o dîm a meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog. 

Byddwch yn dod i’r Coleg am 17 awr yr wythnos. 

Asesiad ymarferol parhaus, arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig.   

Gallai’r cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth fel therapydd harddwch uwch mewn salon/sba harddwch neu hunangyflogaeth. Mae cyfleoedd hyfforddi pellach yn cynnwys:

Rhaid i ddysgwyr brynu cit a gwisg fel rhan o’u cwrs. Byddwn yn cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad (mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael). Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) therapi harddwch ac mae’n cael ei gydnabod gan gymdeithas broffesiynol flaenllaw’r DU, Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain (BABTAC) fel un sy’n addas i’r diben i’ch paratoi ar gyfer gyrfa fel therapydd harddwch. Mae deiliaid y cymhwyster hwn yn gymwys i ddod yn aelod proffesiynol o BABTAC.

Explore in VR