Skip to main content

HND Peirianneg Drydanol ac Electronig (Ychwanegol)

Rhan-amser
Lefel 5
HND
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i unrhyw un a hoffai gael gyrfa mewn peirianneg drydanol/electronig, gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Diweddarwyd Rhagfyr 2022

   Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholiad Addysg Uwch    

 

Gwybodaeth allweddol

Fel rheol dylai myfyrwyr feddu ar HNC gyda 120 credyd ar Lefel 4. Rhaid i hyn fod o raglen gymeradwy. 

Addysgir y cwrs hwn dros ddwy flynedd academaidd. Y modiwlau yw:

  • Rheolwyr rhesymeg raglenadwy
  • Rheolaeth, arloesi a chynaliadwyedd
  • Pŵer trydanol
  • Prosiect grŵp
  • Theori egwyddorion trydanol
  • Prosesu signalau digidol a chyfathrebu

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i’r BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

O fis Medi 2023, y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw £2,100 y flwyddyn.

I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.