Yr Iaith Gymraeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

I gael unrhyw wybodaeth am y Gymraeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cysylltwch ag Anna Davies.

Manylion Cyswllt

Anna Davies
Hyrwyddwr Dwyieithrwydd
01792 284278
anna.davies@gcs.ac.uk 

Mae’r iaith Gymraeg mor bwysig i ni ag yw hi i chi ac felly rydym wedi mynd yr ail filltir i wneud yn siŵr y gallwch ddefnyddio’ch Cymraeg yn ystod eich cyfnod gyda ni.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym yn gynnar ym mha iaith yr hoffech gael eich gohebiaeth Coleg. Byddwn ni hyd yn oed yn trefnu eich bod yn cael eich cyfweliad yn Gymraeg
  • ​Ar rai o’n cyrsiau mae gennych ddewis i astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg – gwyliwch am y swigen siarad oren yn y disgrifiad o’r cwrs cy
  • Cynhelir sesiwn yn ystod yr Wythnos Sefydlu i ddweud wrthych am y cyfleoedd, y digwyddiadau, y gweithgareddau a’r gwasanaethau a gynigiwn yn Gymraeg
  • Gallwch gyflwyno’ch gwaith yn Gymraeg hyd yn oed os yw’r cwrs yn cael ei addysgu yn Saesneg. Byddwn ni wedyn yn mynd ati i drefnu cyfieithiad / marcio / cymorth ac ati
  • Rydym yn cynnig gwasanaeth hyfforddiant mentora cymheiriaid yn Gymraeg yn ogystal â chymorth i ddatblygu’ch sgiliau fel dysgwr sy’n siarad Cymraeg.

Cofiwch ymuno â’r Gymdeithas Gymraeg yn ystod Ffair y Glas i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol.

Diweddarwyd Medi 2020