Yr Iaith Gymraeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Manylion Cyswllt 

Helen Humphreys 
Rheolwr Datblygu Gweithlu Dwyieithog 
Helen.humphreys@gcs.ac.uk 

Beth ydw i’n hoffi? Treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau a bwyd môr. 
Beth sy’n bwysig i mi? Rhannu a bod yn falch o’n Cymreictod. 

Defnyddio’r Gymraeg 

Mae cyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn y Coleg, wrth astudio a defnyddio gwasanaethau’r Coleg. 

Cymorth 

Sesiynau i’ch helpu gyda’r canlynol: 

 • Deall terminoleg Saesneg
 • Ysgrifennu aseiniadau 
 • Trafod eich gwaith 
   

Manteision 

 • Cadw eich Cymraeg 
 • Defnyddio’ch Cymraeg ar gyfer gwaith 
 • Cyfleoedd gwaith 
 • Cymdeithasu gyda ffrindiau 
   

Cymdeithasol 

Criw Cymraeg | Llysgenhadon | Clybiau   
Edrychwch ar yr e-CDU, y Porth Myfyrwyr neu cysylltwch â ni i gael gwybodaeth! 

Diweddarwyd Tachwedd 2022