Skip to main content

Swyddfa Rithwir Staff (VPN)

Bydd y dolenni a’r rhwydweithiau canlynol ar gael pan fyddwch yn mewngofnodi i’r VPN Staff:

Rhannu Ffeiliau/Lleoliadau

 • Gyriant Cyhoeddus Staff (Q)
 • Gyriant Cyhoeddus Staff (S)
 • Eich Ffolder Cartref (Gyriant Z)

Gwefannau/Cymwysiadau

 • ‘All About Me’
 • ‘All About My Staff’
 • Derbyn Myfyrwyr
 • Perfformiad Myfyrwyr (Darlithydd)
 • Perfformiad Myfyrwyr (Tiwtor/Aseswr)
 • Adolygiad Myfyriwr Diwedd Blwyddyn (Darlithydd)
 • Llyfr Marcio e-CDU Myfyriwr
 • Mewnrwyd
 • Cyfeirlyfr Ffôn CGA
 • Rheoli Cyfieithu
 • System Rheoli Cyfieithu (i’r staff cyfieithu yn unig)
 • Cyfeirlyfr Gwybodaeth Myfyrwyr (SID)
 • Dadansoddiad Carfan
 • Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM)
 • Negeseuon i Fyfyrwyr
 • Rhestr Wirio’r Nyrs
 • Hidlo Datgeliadau Meddygol
 • Asesiadau Iechyd
 • Asesiadau Iechyd Myfyrwyr

Cyrchu’r Swyddfa Rithwir