byw'n annibynnol

Partneriaeth Sgiliau Byw’n Annibynnol a Phrentisiaethau yn Llwyddiant

Mae’r adrannau Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) a Hyfforddiant Coleg Gŵyr Abertawe wrthi’n dathlu ffrwyth eu cyd-fenter gyntaf newydd sydd wedi rhoi modd i ddau fyfyriwr ag anghenion dysgu ychwanegol bontio o raglen interniaeth flwyddyn i brentisiaethau cefnogol am dâl gyda chyflogwyr lleol ym mis Ebrill.  

Trwy gydweithio â The Ware-House Gym yng Nghwmdu a Croeso Lounge yn y Mwmbwls, daeth y Pasg yn gynnar i’r myfyrwyr gweithgar Callum East ac Ethan Scott pan ddywedodd y mentoriaid gwaith, Hayley Harries a Dan Kristof, eu bod nhw am eu cyflogi yn hirdymor.  

Category

Independent Living

Cyfleoedd di-ri i fyfyrwyr sgiliau byw’n annibynnol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi lansio cyfres o interniaethau gwaith newydd gyda myfyrwyr yn yr adran sgiliau byw’n annibynnol (SBA), gan weithio hyd at bum diwrnod yr wythnos mewn sectorau amrywiol yn Ysbyty Treforys a’r gymuned ehangach.

Mae cyflogwyr adnabyddus wedi cydnabod y myfyrywr fel cyfranwyr gwerthfawr yn y gweithle ac mae’r darpar bartneriaethau hyn hefyd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) gael profiad gwaith i’w roi ar eu CVs a dod o hyd i gyflogaeth am dâl.

Category

Independent Living
Subscribe to byw'n annibynnol