Skip to main content

Coleg yn cryfhau ffocws busnes drwy ymuno â Siambr Fasnach De Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyhoeddi ei fod bellach yn aelod o Siambr Fasnach De Cymru.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae rhaglenni dysgu seiliedig ar waith y Coleg wedi mynd o nerth i nerth, gan weithio’n agos gyda llawer o fusnesau ar hyd a lled y y DU. Mae twf ei waith busnes-i-fusnes wedi bod yn ffactor allweddol wrth sefydlu ei hun fel un o’r colegau mwyaf blaenllaw yng Nghymru.