graddio

Seremoni raddio addysg uwch flynyddol Coleg Gŵyr Abertawe yn Arena Abertawe

Fe wnaeth tua 300 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe fynychu digwyddiad graddio arbennig yn Arena Abertawe ar 16 Tachwedd 2022. Cynhaliwyd y digwyddiad i ddathlu myfyrwyr a astudiwyd cyrsiau addysg uwch a rhaglenni proffesiynol yn y Coleg, gan na chawsant gyfle i ddathlu eu llwyddiannau oherwydd y pandemig. Roedd ein graddedigion diweddaraf hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.

Category

Higher Education

Coleg yn canmol dosbarth 2020  

Bob blwyddyn mae graddio yn nodi adeg arbennig yn y calendr academaidd i longyfarch gwaith caled a llwyddiant ein graddedigion.  

Mae’r digwyddiad yn tynnu sylw at gyflawniadau lle rydym yn dathlu llwyddiant myfyrwyr o amrywiaeth eang o gyrsiau lefel uwch gan gynnwys cyfrifeg, addysgu, peirianneg, chwaraeon, gofal plant, chwaraeon, tai a rheoli.

Category

Higher Education
Subscribe to graddio