Skip to main content

Seremoni Graddio Myfyrwyr Rhyngwladol 2023

Mae graddio yn achlysur pwysig iawn sy’n nodi canlyniadau blynyddoedd o waith caled, ymroddiad a thwf. Mae’n amser i ddathlu cyflawniadau, myfyrio ar y daith, ac edrych ymlaen at bennod newydd.

Yn ffodus, roedd yr haul yn disgleirio ar gyfer ein Seremoni Graddio Myfyrwyr Rhyngwladol yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti gyda digon o wenu. Rhoddwyd tystysgrifau a chofroddion i raddedigion am eu llwyddiannau, ac fe wnaethant hyd yn oed berfformio carioci i gloi’r digwyddiad gwych.

Tagiau

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn sicrhau ysgoloriaethau ar gyfer Ysgol Haf Fyd-eang 2023

Yn eu hymrwymiad i faethu profiadau dysgu byd-eang, mae Colegau Cymru wedi dewis dau fyfyriwr rhagorol, Carys ac Alpha, i gychwyn taith addysgol gyffrous. Mae’r unigolion talentog hyn wedi ennill ysgoloriaethau i gymryd rhan mewn Ysgol Haf Fyd-eang am dair wythnos yng Ngholeg Humber, Toronto, gan ganolbwyntio ar faes cyfareddol podledu. Bydd y cyfle unigryw hwn yn rhoi modd i Carys ac Alpha ehangu eu gorwelion, datblygu sgiliau newydd, a rhwydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant podledu. 
 

Tagiau

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau 2022/23

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ‘Gwobr Rhyngwladoliaeth y Cyngor Prydeinig’ yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC), sy’n dathlu’r arferion gorau a mwyaf blaengar ymhlith colegau addysg bellach y DU. 

Mae ‘Gwobr Rhyngwladoliaeth y Cyngor Prydeinig’ yn cydnabod y rôl sydd gan y Coleg, nid yn unig o ran datblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr, ond datblygu’r myfyrwyr fel dinasyddion rhyngwladol. Mae’n cydnabod y manteision o weithio gyda myfyrwyr a sefydliadau, nid yn unig yn y DU, ond ledled Ewrop a’r byd. 

Ymweld â Chyprus ar gyfer Astudiaeth Ryngwladol

Mae Hyrwyddwr Menter Coleg Gŵyr Abertawe, Claire Reid, yn mynd i Gyprus fis nesaf fel rhan o astudiaeth ryngwladol, yn edrych ar sgiliau entrepreneuraidd pobl ifanc. 

Bydd y daith, sy’n cael ei threfnu gan y Cyngor Prydeinig, yn cael ei chynnal dros bum niwrnod ac mae’n cynnwys athrawon a darlithwyr o amrywiaeth o leoliadau addysgol o bob rhan o’r DU. Byddant yn ymweld ag ysgolion, sefydliadau anllywodraethol a busnesau yn rhanbarth Nicosia. 

Agor cyfleoedd byd-eang

Mae’r Swyddfa Ryngwladol wedi derbyn newyddion ardderchog – roedd ei chais i Raglen Taith Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus.

Roedd y cais, sy’n werth ychydig dan £300,000, yn cynnwys cyfnewidiadau dysgu i Bortiwgal, Ffrainc, Tsieina, Canada, ac – am y tro cyntaf – cyllid ar gyfer cyfnewidiad gan ein partneriaid yn Chongqing, Tsieina i ddod â’u myfyrwyr nhw i ni yma. Yn ogystal â’r rhain, mae’n cynnwys ymweliadau paratoadol i staff â’r Unol Daleithiau, yr Iseldiroedd a Fiet-nam er mwyn datblygu partneriaethau newydd, a chryfhau’r partneriaethau sydd eisoes gyda ni.

Tagiau

Coleg yn cael partner blaenllaw yn Tsieina

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Sefydliad Peirianneg Galwedigaethol Changzhou (CZIE), Tsieina.

Mae CZIE yn goleg galwedigaethol o’r radd flaenaf yn Tsieina, a sefydlwyd yn gyntaf ym 1958. Gwnaethpwyd y cyflwyniad i’r sefydliad gan Lywodraeth Cymru, Shanghai, a helpodd i drefnu’r digwyddiad hefyd.

Cynhaliwyd y seremoni lofnodi rithwir ddydd Mawrth 19 Hydref, lle roedd tua 100 o fyfyrwyr a staff yn Tsieina yn bresennol, gan gynnwys Llywydd ac Is-lywydd CZIE, cydweithwyr o Lywodraeth Cymru yn Tsieina a Chaerdydd, a WorldSkills UK.

Tagiau