Safon Uwch a TGAU

Gofyn i fyfyrwyr am eu barn am ddarlledu Cymreig

Yn ddiweddar roedd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau trafodaeth fywiog gydag aelodau o Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin.

Cynhaliodd Campws Gorseinon gyfarfod bord gron rhwng dysgwyr a Geraint Davies, AS Llafur dros Orllewin Abertawe; Stephen Crabb, AS Ceidwadol dros Breseli Sir Benfro; a Ben Lake, AS Plaid Cymru dros Geredigion.

Category

A Level and GCSE

Helpu i achub bywydau gyda data diolch i’r Coleg

Mae cariad at ddata yn helpu un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i chwarae rhan annatod yn y GIG, ar ôl i’w choleg ei chynorthwyo i ddilyn prentisiaeth ddelfrydol er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

Mae Laurice Keogh (19) o Gasllwchwr, Abertawe, wedi bod â’i bryd ar yrfa mewn data ers pan oedd yn ifanc. Heddiw, mae’r awydd hwnnw wedi arwain at ddechrau gyrfa fel prentis gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC), gan helpu i newid y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu.

Category

A Level and GCSE

Myfyrwyr yn dathlu cynigion i’r prifysgolion gorau

Ch-Dde: Libby O'Sullivan, Ellen Jones, Edan Reid

Mae chwe myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2021.

“Ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn academaidd heriol iawn i bawb, rydyn ni’n falch iawn o’r  cynigion hyn, oherwydd mae’r myfyrwyr hyn wedi dod i Goleg Gŵyr Abertawe o bum ysgol uwchradd wahanol, ac maen nhw’n mynd i chwe Choleg gwahanol i astudio chwe phwnc hollol wahanol felly mae amrywiaeth go iawn yma, sydd bob amser yn dda i’w weld,” meddai’r Pennaeth Mark Jones.

Category

A Level and GCSE

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%. Derbyniwyd 1255 o gofrestriadau ar gyfer sefyll yr arholiadau.

Roedd 34% o’r graddau hyn yn A*- A, gyda 61% yn A*- B ac roedd 85% yn A*- C.

Y gyfradd pasio cyffredinol ar gyfer Safon UG oedd 91%, gyda 66% o’r graddau hynny yn A - C, a 43% ohonynt yn A - B. Derbyniwyd 2610 o gofrestriadau unigol ar gyfer sefyll arholiadau Safon UG.

Category

A Level and GCSE

Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Mae myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn defnyddio technoleg i gadw i fyny â’u hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo.

Yn ddiweddar, roedd grŵp o ryw 30 o fyfyrwyr, sy’n dilyn rhaglenni Seren a HE+ naill ai yn y Coleg neu mewn ysgolion uwchradd lleol, wedi cymryd rhan mewn gweithdy ar-lein a drefnwyd gan Gydlynydd Seren ac HE+ Abertawe, Fiona Beresford, oedd yn cynnwys y siaradwr gwadd Lewis Devonald, myfyriwr sydd wedi graddio’n ddiweddar mewn Hanes Modern o Goleg Lincoln, Rhydychen.

Category

A Level and GCSE
Subscribe to Safon Uwch a TGAU