Skip to main content
Apply now

Sut i wneud cais

Rydych chi wedi dewis astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, felly beth sydd nesaf?

Adult learnrtd

3 Gorffennaf

Noson Agored Addysg Oedolion

  5.30-7.30pm

  Campws Tycoch

Ymunwch â ni yn ein Noson Agored Addysg Oedolion i archwilio’r cyfleoedd cyffrous i oedolion sydd am ddysgu rhywbeth newydd.

P’un ai ydych yn dysgu er mwyn cael hwyl, uwchsgilio, newid gyrfa, neu ddilyn addysg uwch – mae ein cyrsiau hyblyg yn cyd-fynd â’ch ymrwymiadau presennol a byddant yn eich helpu i gyrraedd eich nod.

Addysg oedolion

Cyrsiau am ddim i oedolion

Darganfod a gwella eich sgiliau ar draws amrywiaeth o bynciau gyda'n cyrsiau byr am ddim.

How to apply

You’ve chosen to study at Gower College Swansea, so what’s next?

Apply now

Apply now
82%
Cafodd 82% o’n myfyrwyr y graddau oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen i’r brifysgol o’u dewis cyntaf

Coleg arobryn yn Abertawe

100%

Cyfradd pasio 100% mewn amrywiaeth o bynciau

Newyddion a Digwyddiadau

Celf ar y wal, gyda rhywun yn cerdded heibio

Myfyrwyr yn mynegi eu barn trwy gelf a cherddoriaeth

Bydd gwaith ein myfyrwyr rhyfeddol o dalentog o feysydd celf a dylunio, ffotograffiaeth a cherddoriaeth – a chreadigaethau gwych disgyblion ysgolion uwchradd lleol – yn syfrdanu’r torfeydd y mis hw

Grŵp o fyfyrwyr mewn gwisg parti ffurfiol

Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2024

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiannau chwaraeon gyda seremoni wobrwyo arbennig yn y Village Hotel.

Staff At Gwyl Tawe Event

Staff yn hybu dysgu yn y Gymraeg yng Ngŵyl Tawe 2024

Dychwelodd gŵyl Menter Iaith Abertawe, Gŵyl Tawe, am ei hail flwyddyn i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Broadway

Mae ein myfyrwyr yn darparu triniaethau o’r ansawdd gorau am bris anhygoel yn ein salonau o safon broffesiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau steilio a lliwio gwallt gan ddefnyddio’r brandiau salon gorau.

Canolfan Chwaraeon

Mae’r cyfleusterau yn y Ganolfan Chwaraeon yn cynnwys campfa, neuadd chwaraeon, ystafell troelli/beicio dan do ac ystafell codi pwysau. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, fel pilates, troelli a hyfforddiant dwyster uchel.

Vanilla Pod

Mae bwyty’r Vanilla Pod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o’r cyrsiau arlwyo a lletygarwch ddatblygu eu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr mewn cegin a bwyty proffesiynol.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud...