Skip to main content
Apply now

Sut i wneud cais

Rydych chi wedi dewis astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, felly beth sydd nesaf?

Group of people talking

5 Mehefin

Digwyddiad agored prentisiaeth

  3.30-7.30pm

  Campws Tycoch

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Myfyrwyr yn eistedd yn y llyfrgell ac yn sgwrsio

Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu

Ydych chi’n 19 oed neu hŷn ac yn ystyried astudio gradd, ond nad oes gennych y cymwysterau iawn? Mae cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn gam perffaith ymlaen at astudiaethau ar lefel prifysgol.

How to apply

You’ve chosen to study at Gower College Swansea, so what’s next?

Apply now

Apply now
82%
Cafodd 82% o’n myfyrwyr y graddau oedd eu hangen arnynt i symud ymlaen i’r brifysgol o’u dewis cyntaf

Coleg arobryn yn Abertawe

100%

Cyfradd pasio 100% mewn amrywiaeth o bynciau

Newyddion a Digwyddiadau

Grŵp yn sefyll y tu allan i adeilad brics â murlun

Lansio Hwb Gwyrdd y Coleg yn swyddogol

Fe wnaeth staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe groesawu gwestai arbennig iawn i lansiad swyddogol eu Hwb Gwyrdd.

 

Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn i fusnesau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymedig i ddarparu atebion hyfforddi wedi’u teilwra i fusnesau ledled Cymru.

 

Coleg yn Cyrraedd Rownd Derfynol Gwobrau Hyfforddiant Prydain 2024

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd y Rownd Derfynol yng Ngwobrau Hyfforddiant Prydain 2024.

Broadway

Mae ein myfyrwyr yn darparu triniaethau o’r ansawdd gorau am bris anhygoel yn ein salonau o safon broffesiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau steilio a lliwio gwallt gan ddefnyddio’r brandiau salon gorau.

Canolfan Chwaraeon

Mae’r cyfleusterau yn y Ganolfan Chwaraeon yn cynnwys campfa, neuadd chwaraeon, ystafell troelli/beicio dan do ac ystafell codi pwysau. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, fel pilates, troelli a hyfforddiant dwyster uchel.

Vanilla Pod

Mae bwyty’r Vanilla Pod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o’r cyrsiau arlwyo a lletygarwch ddatblygu eu sgiliau ymarferol ac ennill profiad gwerthfawr mewn cegin a bwyty proffesiynol.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud...