Skip to main content

Coginio ac Arlwyo Proffesiynol Lefel 1 - Diploma Available in Welsh

Amser-llawn
Lefel 1
C&G
Tycoch
Un flwyddyn
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn gallwch ddisgwyl profiad ymarferol go iawn wrth weithio gyda staff a myfyrwyr o gyffelyb fryd. 

Byddwch yn cwblhau Diploma Cogydd a Thystysgrif Gwasanaeth Bwyd. Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o asesiadau i ddatblygu eich gallu i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, mewn amgylchedd arlwyo masnachol. 

Byddwch hefyd yn astudio Mathemateg, Saesneg Iaith, Llythrennedd Digidol a Chyflogadwyedd perthnasol, trwy ein rhaglen Cymorth Sgiliau. 

Gwybodaeth allweddol

  • 16+ oed 
  • O leiaf dair gradd E neu uwch ar lefel TGAU  
  • Cyfweliad llwyddiannus, geirdaon boddhaol.
     

Byddwch yn cwblhau asesiadau ymarferol yn y Vanilla Pod a’r ceginau masnachol. 

Mae unedau theori yn cynnwys cwestiynau amlddewis, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion byr. 
Graddau’r unedau yw pasio / teilyngdod / rhagoriaeth.  

Bydd gofyn i chi brynu gwisg ac offer arbenigol (tua £250). Byddwn ni’n rhoi gwybodaeth a chostau i chi yn ystod eich cyfweliad. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am gyllid. Darperir loceri (bydd angen blaendal arnom ond cewch eich ad-dalu).