Coginio Proffesiynol (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol ymhellach trwy baratoi a choginio bwyd clasurol a chyfoes ar gyfer y bwyty hyfforddi. Byddwch yn ymgymryd â sesiynau ymarferol i ddatblygu eich sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a gwasanaeth bwyd yn y Vanilla Pod, ein bwyty hyfforddi.

Byddwch hefyd yn astudio mathemateg, Saesneg, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd trwy ein rhaglen sgiliau arlwyo.

Mae lleoliad gwaith yn rhan o’r cwrs. 

21/10/22

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol ar radd Teilyngdod neu uwch neu gymhwyster cyfwerth mewn lletygarwch ac arlwyo. Mae ymrwymiad, brwdfrydedd a’r gallu i weithio gydag eraill yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy aseiniadau ysgrifenedig, profion atebion byr, prawf ar-lein, asesiadau ymarferol a phrofion synoptig ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Diploma Lefel 2 yn cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr ac mae cyfleoedd cyflogaeth mewn lletygarwch cyffredinol, paratoi bwyd a choginio. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd costau ychwanegol ar gyfer iwnifform, llyfrau ac ati.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No