Skip to main content

Cynnal a Chadw Beiciau

Rhan-amser
Llys Jiwbilî

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic. Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol. 

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys?

  • Pensetiau
  • Braced gwaelod
  • Trên gyriant
  • Gosod gerau
  • Breciau
  • Bothau
  • Teiars a thiwbiau.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes unrhyw ofynion mynediad.

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd gyda’r hwyr neu dros nifer o ddiwrnodau.

Os hoffech ennill cymhwyster ffurfiol, gallwch symud ymlaen i gwrs e-feicio Cytech Technegol.

Darperir beiciau ac offer yn ystod y cwrs. Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gostau’r cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys, ewch i: https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol
Basic Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJP23
10/06/2024
2 days
Mon-Tue
08:30 - 4pm
£0
N/A
Basic Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJP24
17/06/2024
2 days
Mon-Tue
08:30 - 4pm
£0
N/A
Basic Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJP25
20/06/2024
2 days
Thu-Fri
08:30 - 4pm
£0
N/A
Basic Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJP22
01/07/2024
Llys Jiwbilî
2 days
Mon
9:30 - 4pm
£0
Basic Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJP26
22/07/2024
2 days
Mon-Tue
08:30 - 4pm
£0
N/A
Basic E-Bicycle Maintenance
Cod y cwrs: ZA247 SJ5
23/09/2024
Llys Jiwbilî
2 days
Mon
9:30 - 4pm
£0